Ajándék minden 10 000 Ft feletti vásárláshoz

Általános szerződési feltételek

 

A vamax.hu webáruház üzemeltetője :

VAMAX - 1, s.r.o.

 1. biskupa Királya 22/13 945 01 Komárno, Szlovákia

 

Általános szerződési feltételek

 

 1. Áru megrendelése

A megrendelés elküldésével a vevő beleegyezik a számla elektronikus úton történő megküldésébe.

A Vevő felelős az általa a megrendelésben megadott e-mail cím helyességéért.

 

A vásárló bármilyen árut megrendelhet az online áruházban, amely mellett a kosár szimbólum található. Az adásvételi szerződés a vevő elektronikus megrendelése alapján jön létre. A megrendelés érvényességének feltétele, hogy a rendszer által a regisztráció vagy a megrendelés végrehajtása során kért valamennyi adatot és részletet a valóságnak megfelelően és hiánytalanul kitöltse.

Feltüntetett ár, esetleges elírás:

Az elektronikus kereskedelemben a vásárló tesz ajánlatot a termék megrendelésével, de a szerződés csak akkor jön létre, ha a webáruház kifejezetten elfogadja azt. Fontos megérteni, hogy az automatikus visszaigazolás, amely csak azt jelzi, hogy a megrendelést elkezdték feldolgozni, még nem feltétlenül jelent elfogadást. Ennek oka az, hogy az informatikai rendszerekben előfordulhatnak hibák, amelyek miatt a vállalkozásnak lehetősége van javítani ezeket a hibákat.

Amikor tehát egy hiba miatt például egy termék ára 1 Ft-ra kerül, a webáruház nem köteles eladni ezt a terméket ezen az áron. Fontos megjegyezni, hogy a törvényi elvárások nem csak a vállalkozásokra vonatkoznak, hanem a fogyasztókra is. Az elektronikus kereskedelmi gyakorlatot értékelve figyelembe kell venni a fogyasztók viselkedését, akik ésszerűen tájékozottak, és az adott helyzetben általában elvárható figyelmességgel és körültekintéssel járnak el. Emellett fontos figyelembe venni a kereskedelmi gyakorlat, az áru nyelvi, kulturális és szociális aspektusait is. Ha a kereskedelmi gyakorlat egy meghatározott fogyasztói csoportra irányul, akkor az adott csoport általánosan jellemző magatartását kell figyelembe venni.

 

Az Eladó vállalja:

- a Vevőnek a megrendelt áru típusát, méretét, mennyiségét és színét szállítani,

- a termék megfelelő használatához és gondozásához szükséges összes dokumentáció rendelkezésre bocsátása,

- az árut megfelelően csomagolva szállítja a Vevőnek, hogy a szállítás során ne sérüljön meg.

 

Az Eladó nem vállal felelősséget a következőkért:

az áru késedelmes kiszállítása, amelyet a Vevő által az áru megrendelésekor megadott téves címzett cím okoz,

az áru leszállításának elmaradása az Eladó ellenőrzési körén kívül eső, előre nem látható akadályok miatt.

Csomagok összegyűjtése:

A futárszolgálat a csomagért a vevőnek történő átadás pillanatáig felel. A Vevőnek javasoljuk, hogy a csomagot a kézbesítéskor ellenőrizze, és látható sérülés vagy akár az áru egy részének elvesztése esetén a szállítónál kárbejelentést tehet, és nem veheti át a csomagot. Amint a csomagot a futárszolgálat visszaküldi, az Eladó új árut küld a Vevőnek.

A Vevő vállalja:

- az áru árát teljes egészében és a megrendelés feladásának napján hatályos, alkalmazandó értékesítési és jótállási feltételekkel összhangban fizeti meg,

- amennyiben a csomagolást a szállító cégtől való átvételkor jelentős sérülés éri, azonnal reklamációt nyújtson be a szállító céghez,

- abban az esetben, ha az ügyfél az első szállításkor nem veszi át az árut, és az áru újbóli szállítását kéri, az ügyfél köteles megfizetni mind az első, mind az újbóli szállítás költségeit.

 

 1. Szállítási idő

A 13.30 óráig megrendelt árukat 48 órán belül kiszállítják.

 

3.Postaköltség és csomagolás, fizetési mód.

A postaköltség és a csomagolási díj a szállítási módtól és a megrendelés összegétől függően, a választott fuvarozóra érvényes árlista szerint kerül felszámításra.

Fizetési mód: A fizetés történhet utánvétes, banki átutalásos vagy online kártyás módban. A termék ára magában foglalja az általános forgalmi adót (27%-os ÁFA).

 

 1. Elállás és visszatérítés

A fogyasztó az áru átvételétől vagy a szolgáltatásnyújtásra vonatkozó szerződés megkötésétől számított tizennégy naptári napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, ha az eladó a 10. § szerinti tájékoztatási kötelezettségének időben és megfelelően eleget tett. Ha a megrendelt áru nem felel meg Önnek, egyszerűen küldje vissza nekünk (nem a kiszállításkor), az eredeti csomagolásban, a lehető legkevésbé sérülten, a megadott címre:

VAMAX - 1, s.r.o. ul. biskupa Királya 22/13 945 01 Komárno , Szlovákia.

 

Fontos, hogy a csomagot a mi címünkre kézbesítsék, és ne a postán tárolják. Minden visszaküldött, sérülésmentes áru után 14 napon belül banki átutalással küldjük vissza a pénzt az Ön személyes számlájára.

A szerződéstől való elálláskor a fogyasztó csak az áru eladónak vagy az eladó által az áru átvételére felhatalmazott személynek történő visszaküldésének költségeit viseli. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha az eladó vállalta, hogy azokat maga viseli, vagy ha nem teljesítette a 3. § (1) bekezdésének i) pontja szerinti kötelezettségét.

 

 

 

 1. Megrendelés törlése

 

 A Vevő jogosult a megrendelést a feladástól számított 12 órán belül indoklás nélkül lemondani. A 12 órás időszak letelte után az Eladó megkezdi a Vevő megrendelésének kötelező érvényű végrehajtását. A Vevő köteles a megrendelés lemondását e-mailben elküldeni a következő címre: info@vamax.hu

 

 1. Reklamáció - jótállási időszak

A Panaszkezelési eljárás a következő rendelkezésekkel összhangban kerül kiadásra:

A módosított 40/1964. sz. törvény a Polgári Törvénykönyvről

A fogyasztóvédelemről szóló, módosított 250/2007ZZ sz. törvény (Coll.)

A fent említett, módosított törvény értelmében a társaság a következő termékeket bocsátja ki

 

VAMAX - 1, s.r.o. ul. biskupa Királya 22/13 945 01 Komárno , Szlovákia.

 

 Meghatározások:

 1. A) Eladó: VAMAX - 1, s.r.o. ul. biskupa Királya 22/13 945 01 Komárno , Szlovákia Reg. No.: 44340061, bejegyezve a Nyitrai Kerületi Bíróság kereskedelmi nyilvántartásában, sec. Sro, vl.no. 23001/N

Cégjegyzékszám: 44340061

Adóazonosító: 2022679252

EU Adószám: SK2022679252

 1. B) Fogyasztó: természetes vagy jogi személy, aki vagy amely a drogeriavamax.hu webáruházon keresztül vásárol termékeket.
 2. C) Panasz: termékhibákért való felelősségre vonás.
 3. D) Reklamációkezelés: a reklamációs eljárás lezárása a kijavított termék átadásával, annak indoklással ellátott elutasításával, a termék kicserélésével, a termék vételárának visszatérítésével, a termék árából ésszerű árengedmény fizetésével vagy a teljesítés átvételére vonatkozó írásbeli felhívással.

 

 1. cikk. Panaszhoz való jog
 2. Ha a megvásárolt áruban hiba keletkezik, a polgárnak joga van ezt a hibát reklamálni.
 3. Nem minősül hibának az árun a jótállási időszak alatt a használat, elhasználódás, nem rendeltetésszerű használat vagy nem megfelelő beavatkozás következtében bekövetkezett változás.
 4. Az Eladó nem felel a hibákért:

- a Vevő által okozott (pl. nem megfelelő munkakörülmények, nem megfelelő tárolás, kezelés stb. a gyártó által előírtaktól eltérő módon).

- vis maior (természeti katasztrófák stb.) miatt.

 1. Az Eladó vagy az általa megbízott alkalmazott köteles a reklamációt haladéktalanul, összetett esetekben három munkanapon belül kezelni. Ez a határidő nem tartalmazza a hiba szakszerű értékeléséhez szükséges időt. A panasz feldolgozása azonban nem tarthat 30 napnál tovább. Ezen időszak után a fogyasztót ugyanazok a jogok illetik meg, mintha a hiba nem lenne kijavítható.

- Ha a fogyasztó nem elégedett azzal, ahogyan az eladó a panaszát kezelte, vagy ha úgy véli, hogy az eladó megsértette a jogait, lehetősége van arra, hogy az eladóhoz forduljon jogorvoslatért. Ha az Eladó a jogorvoslati kérelemre nemleges választ ad, vagy a feladás napjától számított 30 napon belül nem válaszol, a fogyasztónak joga van alternatív vitarendezés kezdeményezésére irányuló javaslatot benyújtani a fogyasztói jogviták alternatív rendezéséről, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló 391/2015. sz. törvény 12. §-ának rendelkezései szerint.

A fogyasztói jogviták alternatív vitarendezésére illetékes szervezet az eladóval szemben a VAMAX - 1, s.r.o. ul. biskupa Királya 22/13 945 01 Komárno , Szlovákia 44340061 a Nyitrai Kerületi Felügyelőség Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50 Nitra 1 , www.soi.sk vagy a Szlovák Köztársaság Gazdasági Minisztériuma által vezetett alternatív vitarendezési szervezetek listáján (a lista elérhető a http://www.mhsr.sk oldalon) szereplő más illetékes, felhatalmazott jogi személy; a fogyasztónak joga van kiválasztani, hogy a fent említett alternatív vitarendezési szervezetek közül melyikhez forduljon.

A vásárlók - fogyasztók jogosultak az online vitarendezési platformot (a továbbiakban: RSO) használni vitáik rendezésére, az általuk választott nyelven. A vevő-fogyasztó a http://ec.europa.eu/consumers/odr/ weboldalon elérhető RSO platformot is igénybe veheti vitája alternatív megoldására. Amikor a vevő-fogyasztó panaszt nyújt be az RSO platformon, a vevőnek-fogyasztónak ki kell töltenie egy elektronikus panasztételi űrlapot. Az általuk benyújtott információknak elegendőnek kell lenniük az érintett online AVR-szervezet azonosításához. A vevő-fogyasztó a panasza alátámasztására dokumentumokat is csatolhat.

 

 

 1. cikk. A panasz helye és gyakorlása
 2. A panaszról tájékoztató e-mailt kell küldeni a info@vamax.hu címre 2. A fogyasztó köteles a vásárlást igazoló bizonylat egy példányát az áruval együtt elküldeni.

 

 1. cikk. Jogok és felelősség a hibákért
 2. Az Eladó felel azokért a hibákért, amelyekkel az eladott termék a Vevő általi átvételkor rendelkezik. Használt áruk esetében az eladó nem felel a használatból vagy elhasználódásból eredő hibákért. Az alacsonyabb áron értékesített áruk esetében nem felel olyan hibáért, amelyért alacsonyabb árat állapítottak meg.
 3. Hacsak az áru nem romlandó vagy használt, az eladó felel a jótállási időn belül az áru átvétele után felmerülő hibákért.
 4. A fogyasztónak indokolatlan késedelem nélkül gyakorolnia kell a hibákért való felelősségi jogát.
 5. Javítható hiba előfordulása esetén a hiba kijavítására vonatkozó jog gyakorlása és a fogyasztónak az áru átvételére vonatkozó kötelezettsége között eltelt időszak nem számít bele a jótállási időbe.
 6. Ha a fogyasztó panaszát a hibás áru új árura való cseréjével rendezik, a jótállási időszak az új áru átvételétől kezdődik újra.

 

 1. cikk. Javítható hibák
 2. A javítható hibák azok a hibák, amelyek időben és megfelelő módon javíthatók, és amelyek megjelenése vagy eltávolítása nem befolyásolná hátrányosan az áru megjelenését és minőségét. A hibák kijavításának határideje 30 naptári nap.
 3. Ha a hiba orvosolható, a vevőnek joga van ahhoz, hogy a hibát térítésmentesen, időben és megfelelő módon kijavíttassa. Az Eladó köteles a hibát indokolatlan késedelem nélkül eltávolítani.

 

 1. cikk. Javíthatatlan hibák
 2. Ha olyan hiba van, amely nem orvosolható, és amely megakadályozza, hogy a terméket hibátlan termékként megfelelően használják, a vevőnek joga van a termék kicserélésére vagy a szerződéstől való elállásra. Ugyanezek a jogok illetik meg a vevőt, ha a hiba javítható, de a vevő a hiba javítás utáni megismétlődése vagy nagyobb számú hiba miatt nem tudja megfelelően használni a terméket.

 

 1. cikk. Végleges rendelkezés

Ez a panaszeljárás 2021. március 1-jén lép hatályba.

 

 1. A személyes adatok védelme

A webáruházunkban történő regisztrációval Ön hozzájárul a személyes adatok feldolgozásához a megrendelések feldolgozása céljából, valamint a személyes adatok megőrzési idejéhez a 428/2002. sz. adatvédelmi törvény, a személyes adatok védelméről szóló törvény és annak 90/2005. sz. módosítása, a személyes adatok védelméről szóló törvény követelményeinek megfelelően. VAMAX - 1, s.r.o. ul. biskupa Királya 22/13 945 01 Komárno , Szlovákia ID No. 44340061 vállalja, hogy a rábízott személyes adatokat nem adja át harmadik félnek az adatok tulajdonosának hozzájárulása nélkül, és nem használja fel azokat a vamax.sk webáruház promóciójához nem kapcsolódó kereskedelmi ajánlatokhoz. Ugyanakkor vállalja, hogy az ügyfél kérésére bármikor törli a személyes adatokat az adatbázisából.

Törvények és rendeletek:

- A 102/2014. sz. a házaló és csomagküldő kereskedelemben a fogyasztóvédelemről

- A személyes adatok védelméről szóló 428/2002. sz. törvény.

 

Ezek a feltételek 2021.03.01-én lépnek hatályba, és minden korábbi feltétel helyébe lépnek.

8. Hűségprogram - Pontok gyűjtése és felhasználása


Mennyit ér 1 pont?

- 1 pont 200 forintot ér. Például 50 ponttal 10 000 Ft-ot takaríthat meg.

Hogyan gyűjthetek pontokat?

- Minden 4000 Ft vásárlás után 1 pontot írunk jóvá. A pontok 8000 Ft feletti vásárlás esetén kezdenek összegyűlni.

Mikor írják jóvá a pontjaimat?

- A vásárlással szerzett pontok jóváírása a fizetést követően azonnal megtörténik.

Hol láthatom a pontegyenlegemet?

- Pontegyenlegét a számláján ellenőrizheti. A számlájához a weboldalon létrehozott fiókjába bejelentkezve férhet hozzá. 

Hogyan válthatom be pontjaimat?

- Pontjait vásárláskor válthatja be, az 1 pont = 200 Ft elv alapján. A kedvezmény összege a pontgyűjtő számláján összegyűjtött pontok számától függ, és a maximálisan alkalmazható kedvezmény a rendelés értékének 50%-a.